Länkar

av | apr 22, 2019

På denna sida hittar ni länkar till de resurser som kan vara nyttiga i anslutning till användningen av boken.

 

Rekommenderad Python-miljö

Den rekommenderade Python-distributionen för denna bok är Anaconda. Denna distribution innehåller alla de moduler som gås ingenom i boken samt de utvecklingsverktyg som krävs för att köra exemplen samt att skapa gränssnitt i Qt.

Python dokumentation

Den mest uppdaterade dokumentationen om Python och dess runtime-bibliotek finns på Pythons huvudsida, python.org.

NumPy dokumentation

NumPy är matrisbiblioteket som används i boken. Dokumentationen av detta bibliotek finns på www.numpy.org.

Matplotlib dokumentation

Matplotlib är det grafiska bibliotek som vi använder i boken. Dokumentationen kring detta hittar vi på matplotlib.org.