Jonas Lindemann

Ingenjörens guide till Python

Lärobok i Python-programmering

Välkommen till hemsidan för boken ”Ingenjörens guide till Python”. På denna sida hittar ni interaktiva exempel, länkar och en mängd körbara exempel som kan laddas ner och användas fritt.